Вибрані публікації

Катерина Валеріївна Гуштан

 • Гуштан Е. В. Экоморфологическая классификация личинок стрекоз (Insecta: Odonata) Украинских Карпат // Известие. Харьковского энтомологического общества. – Харьков. – – Т. XXIV, Вып. 1. С. 5-21.
 • Антонюк К. В. Екоморфологічний аналіз веснянок (Insecta: Plecoptera) // Науковий вісник ЛНТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України – 2011. – Вип. 21.14. – С. 83-90.
 • Антонюк К. В., Годунько Р. Й. Історія екоморфологічного аналізу в ентомології // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород. – 2013. – Вип. 35. – С. 55-60.
 • Гуштан К. В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок бабок (Insecta: Odonata) // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів. – 2016. – Вип. 32. – С. 83-90.
 • Гуштан К. В. Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) // Природа західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк. – 2016. – Т. 13. – С. 163-167.
 • Антонюк К. В. Сучасний стан екоморфологічної класифікації бабок (Insecta: Odonata) // Подільський природничий вісник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома. – 2011б. – Вип. 2. – С. 20-29.
 • Антонюк К. В. Адаптивні тренди екоморф амфібіотичних комах Карпатського регіону // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2013. – Вип. 29. – с. 146.
 • Гуштан К. В. Екоморфологічна характеристика личинок веснянок (Insecta: Plecoptera) карпатського регіону // Українська ентомофауністика. – Київ, 2016. – Т. 7, № 3. – С. 22-23.
 • Гуштан К. В. Раритетна складова видового різноманіття (Insecta, Odonata) фауни Українських Карпат // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2016 р.) – Луцьк, 2016. – с. 445.
 • Гуштан К. В. Різноманіття угруповань амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) басейнів рік Латориця та Боржава / К. В. Гуштан // Біологічні дослідження – 2018: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2018. – С. 112-114.
 • Гуштан К. В. Спектри екоморф угруповань амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) в гідроекосистемах Українських Карпат // ІХ з’їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20–23 серпня 2018 р.) : тези доп. / За заг. ред. проф. В. Л. Мєшкової. — Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – С. 35-36.