Діяльність

Лабораторія малакологі

Лабораторія малакології існує як неструктурний підрозділ з 2007 р., до того часу була сектором малакології у лабораторії екології тварин. Працівники лабораторії займаються дослідженням наземних і прісноводних молюсків на території України та, особливо, у її західному регіоні. Особлива увага приділяється малакокомплексам урбанізованих та інших антропогенно змінених територій, а також моніторингу розселення територією України антропохорних видів наземних молюсків. Зокрема, низка публікацій присвячена появі на заході України небезпечного шкідника культурних рослин – іспанського слизняка Arion lusitanicus s.l. Ще одним модельним видом, з яким тривалий час працюють співробітники лабораторії, є садова цепея Cepaea hortensis.

 

Ще одним з важливих напрямків роботи лабораторії є популяризація малакологічних знань серед широких верств населення. З цією метою у 2012 році працівниками лабораторії була розроблена Просвітницька інтернет-програма “Молюски” – http://www.pip-mollusca.org (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 54770 від 15.05.2014 р.), яка дає можливість ознайомитися не лише з видовим різноманіттям наземних, прісноводних і морських молюсків України та світу, але також із вибраними матеріалами малакологічного фонду музею. У 2013 році працівниками лабораторії була видана та розповсюджена по загальноосвітніх навчальних закладах Львова науково-популярна брошура “50 найпомітніших молюсків Львова та околиць”.