Діяльність

Лабораторія малакології

Лабораторія малакології існує як неструктурний підрозділ з 2007 р., до того часу була сектором малакології у лабораторії екології тварин. Працівники лабораторії займаються дослідженням наземних і прісноводних молюсків на території України та, особливо, у її західному регіоні. Особлива увага приділяється малакокомплексам урбанізованих та інших антропогенно змінених територій, а також моніторингу розселення територією України антропохорних видів наземних молюсків. Зокрема, низка публікацій присвячена появі на заході України небезпечного шкідника культурних рослин – іспанського слизняка Arion lusitanicus s.l. Ще одним модельним видом, з яким тривалий час працюють співробітники лабораторії, є садова цепея Cepaea hortensis.

В процесі опрацювання Малакологічного фонду Державного природознавчого музею працівниками лабораторії було підготовлено каталоги колекцій цього фонду:

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4. Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Каталог колекції наземних молюсків Державного природознавчого музею НАН України [Електронний ресурс]. – 2020. – 227с.

Також було підготовлене наступне наукове електронне видання:

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Каталог прісноводних молюсків України [Електронний ресурс]. – 2018. – 317с.

 

Ще одним з важливих напрямків роботи лабораторії є популяризація малакологічних знань серед широких верств населення. З цією метою у 2012 році працівниками лабораторії була розроблена Просвітницька інтернет-програма “Молюски” – http://www.pip-mollusca.org (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 54770 від 15.05.2014 р.), яка дає можливість ознайомитися не лише з видовим різноманіттям наземних, прісноводних і морських молюсків України та світу, але також із вибраними матеріалами малакологічного фонду музею. У 2013 році працівниками лабораторії була видана та розповсюджена по загальноосвітніх навчальних закладах Львова науково-популярна брошура “50 найпомітніших молюсків Львова та околиць”.

З 2014 по 2022 роки працівниками лабораторії були підготовлені наступні науково-популярні видання:

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Молюски Львова [Електронний ресурс]. – 2014. 66с.

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Музейний освітній проект Просвітницька інтернет-програма "Молюски" [Електронний ресурс]. – 2014. – 87 с.

Ніна Гураль-Сверлова, Роман Гураль Скарби далеких морів: екзотичні морські молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України [Електронний ресурс]. – 2021. – 134с.

Гураль-Сверлова Ніна, Гураль Роман. Вони живуть у Львові: Наземні молюски [Електронний ресурс]. – 2022. – 150с.