Вибрані публікації

Оксана Богданівна Вовк

  • Vovk O.  Anthropogenic soils of quarry ground compositions in Roztochia Region (Ukraine)// Soil anthropization VI.– Bratislava, 2001.– P. 97–101.
  • Вовк О.Б. Еколого-функціональні особливості ґрунтового покриву міських парків (на прикладі м. Львова)// Ґрунтознавство, 2004. Т.5, № 1-2. – С. 86-92.
  • Вовк О.Б. Особливості ґрунтового моніторингу в умовах міста (на прикладі м. Львова) // Екологія та ноосферологія, 2007. – Т.18  , № 1-2. –  С. 57-63.
  • Vovk O.B., Orlov O.L. Overview of drained flooded soils of the Transcarpathian Lowland // Наук. записки Держ. природознавч. музею. – Львів, 2008. – вип. 24. – С. 51-56.
  • Вовк О., Орлов О. Алювіальні наноси річок Закарпатської низовини і їх роль у заплавному грунтотворенні // Генеза, географія та екологія ґрунтів. – Львів, 2008. C. 113-120.
  • Орлов О.Л., Вовк О.Б. Класифікація ґрунтів заплавних комплексів (на прикладі Закарпатської низовини) // Праці НТШ, Т. XXIII, Екологічний збірник-4. – Львів, 2008. – С. 86-97.
  • Вовк О.Б., Чернявський М.В. Ґрунтове різноманіття заказника «Дача Галілея» // Наукові записки Держ. природознавчого музею НАНУ. – Львів, 2011. – вип. 27. – С. 95-107.
  • Вовк О.Б. Ґрунт в системі созологічних критеріїв виділення об’єктів екологічної мережі // Ґрунтознавство, 2012. - Т. 13, № 1-2. - С. 92-101.
  • Вовк О.Б., Орлов О.Л.  Ґрунтове різноманіття оселищ (habitats) Українських Карпат та перспективи його охорони // Біологічні студії. –  Львів, ЛНУ, 2014. – С.5-16.
  • Вовк О.Б., Орлов О.Л. Динаміка процесів ґрунтоутворення на техногенних субстратах гідровідвалу Яворівського ДГХП «Сірка» // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2017. – Вип. 33. – С. 191-202.