Вибрані публікації

Олег Леонідович Орлов

 • Орлов О.Л. Еколого-енергетичний стан лучних ґрунтів басейну Верхнього Дністра // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2001. – Вип. 16. – С. 167-175.
 • Чорнобай Ю.М., Орлов О.Л. Еколого-енергетичний стан ґрунтів як похідна ландшафтного різноманіття басейну верхів’я Дністра // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2002. – Вип. 17. – С. 175-178.
 • Орлов О.Л., Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б. Колекція еталонів ґрунтів заходу України як засіб документування природного різноманіття // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2006. – Вип. 22. – С. 17-24.
 • Орлов О., Вовк О. Проблеми охорони ґрунтового різноманіття Передкарпаття // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. VII-VIII. – С. 195-198.
 • Вовк О., Орлов О. Алювіальні наноси річок Закарпатської низовини і їх роль у заплавному грунтотворенні // Генеза, географія та екологія ґрунтів. – Львів, 2008. – C. 113-120.
 • Орлов О.Л. Нові методи визначення теплотворної здатності гумусових речовин // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 233-238.
 • Орлов О.Л. Ґрунтові еталони басейну верхнього Дністра // Ґрунтознавство. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 10, № 1-2. С. 23-30.
 • Андрейчук Ю., Бокотей А., Вовк О. та ін. Геоекологічне моделювання стану памяток природи та історії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 214 с.
 • Орлов О.Л. Створення системи ґрунтових еталонів для потреб моніторингу ґрунтів // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 17-24.
 • Орлов О.Л., Вовк О.Б. Різноманіття та особливості поширення ґрунтів Закарпатської низовини // Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2010. – Вип. 28. – С. 147-151.
 • Orlov O.L., Vovk O.B. Influence of lluvial deposits on soil properties of the floodplain of the foothill current of the river Tysa // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research. – Sibiu, 2011. – 11. – P. 59-64.