Захищені дисертації

Лабораторія екології рослин

М. Рагуліна ««Участь мохоподібних (Bryophyta) у процесах самовідновлення техногенно порушених екосистем Волино-Поділля та Передкарпаття» (захист відбувся 29.12.2015 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 в Інституті екології Карпат НАН України за спеціальністю 03.00.16 "Екологія".

Б.Вихор «Екологічна оцінка впливу інвазійних видів рослин на фіторізноманіття Закарпаття» (захист відбувся 24.06.2015 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.880.02 у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління за спеціальністю 03.00.16 "Екологія".

О. Омельчук «Заплавні фітосистеми у структурі річково-долинних коридорів екомережі Закарпаття» (захист відбувся 01.03.2016 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.880.02 у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління за спеціальністю 03.00.16 "Екологія".