Найважливіші публікації

 Лабораторія фіторізноманіття

 • Per Angelstam, Olha Khaulyak, Taras Yamelynets, Gintautas Mozgeris, Vladimir Naumov, Tadeusz J. Chmielewski, Marine Elbakidze, Michael Manton, Bohdan Prots, Sviataslau Valasiuk. 2017. Green infrastructure development at European Union's eastern border: Effects of road infrastructure and forest habitat loss. Journal of Environmental Management.  № 193.- P. 300-311
 • Per Angelstam, Taras Yamelynets, Marine Elbakidze, Bohdan Prots, Michael Manton. 2017. Gap analysis as base for strategic spatial planning for green infrastructure: a case study in the Ukrainian Carpathians. Ecoscience.- Vol. 24. P.138-151.
 • Drescher A., Prots B. 2016. Fraxinus pennsylvanica – an invasive tree species in Middle Europe: case studies from the Danube basin. Contribuţii Botanice (Botanical Contributions).- Vol.51. P.55-69.
 • Simpson M. & Prots B. 2012. Predicting the distribution of invasive plants in the Ukrainian Carpathians under climatic change and intensification of anthropogenic disturbances: implications for biodiversity conservation // Environmental Conservation. - 40 (1): 1–15 C.
 • Бондарук Г.В., Кагало О.О., Проценко Л.Д., Артов А.М., Проць Б.Г. Нормативно- правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: Аналіз та перспективи розвитку. – Львів, 2013. – 266 с. ISBN 978-966-02-6896-8
 • Thaler F. & Prots B. Strassenbegleitflächen als Ethaltungsbiotope gefährdeter Pflanzen (Roadside verges as biotopes for endangered plant species) // Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - Schriftenreihe Straßenforschung. – Wien, 2006. – Heft 557, – 147 p. – ISSN 0379-1491
 • Thaler F. & Prots B. Vegetationsökologisches Monitoring an Straßenbegleitflächen (Vegetation-ecological monitoring of roadside habitats) // Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - Schriftenreihe Straßenforschung. – Wien, 2008. – Heft 574, – 182 p. – ISSN 0379-1491
 • Prots B., Drescher A., Vykhor B. Invasion ecology of Green Ash Fraxinus pennsylvanica Marsh. in the Transcarpathia (Ukraine). Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 3. – 2011. – C. 269-276.
 • Omelchuk Oksana, Bohdan Prots. Effects of river regulation on plant dispersal and vegetation // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research. The Wetlands Diversity, 2013, №15/2. - p.42-52.
 • Проць Б.Г.  Invasion success of alien plant species in the Carpathian region of Ukraine // Біологічні системи/Biological systems.- Т. 5. Вип. 1. 2013.- С. 116-121.
 • Б. І. Вихор, Б. Г. Проць. Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden.) на Закарпатті: екологія, поширення та вплив на довкілля // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2012.- Том 6, №3. С. 5–16.
 • Bohdan Prots, Maria Simpson. Habitats suitability of highly invasive plants species in Ukrainian part of the Upper Tysa basin // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research (The Upper Tisa River Basin), 2011, N11.- p.95-108
 • Bohdan Prots, Phyllis Rachler, Taras Yamelynets. Maramuresh/Maramureş region stakeholders for nature conservation management: strategic planning (Ukraine-Romania) // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research (The Upper Tisa River Basin), 2011, N11.- p. 191-204
 • Проць Б.Г. та ін. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними. – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-1518-41-3
 • Чорней І.І., Проць Б.Г.  та ін. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-2021-43-1
 • Зінґстра Г. , Проць Б.Г. та ін. Рекомендації щодо впровадження в Україні Директиви про оселища Європейського Союзу: стратегічний план дій (2012-2020). – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 60 с. – ISBN 978-617-655-027-3
 • Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 278 с. – ISBN 978-617-655-027-3
 • Поп Е., Проць Б. Посібник для господарювання на сільськогосподарських угіддях з особливою природною цінністю. – Байа Маре, 2013. – 40 с. – ISBN 978-966-7563-20-2
 • Влад Р., Проць Б. та ін. Посібник з визначення особливо цінних для збереження лісів у транскордонному регіоні Мармарощини (Румунія-Україна) та господарювання в них. – Байа Маре, 2014. – 62 с. – ISBN 978-966-397-238-7
 • Šeffer J., Prots B. et al. Carpathian Wetland Handbook. State Nature Conservancy of the Slovak Republic, DAPHNE – Institute of Applied Ecology. – Banská Bystrica, 2014. 57 p. – ISBN 978-80-89310-75-3
 • Рагуліна М.Є. Кам’янисті техногенні відслонення як осередки підтримання різноманітності бріофлори Розточчя-Опілля / М.Є. Рагуліна // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 123-128
 • Рагуліна М.Є., Орлов О.Л. Мохоподібні (Bryobionta) як агенти ініціального грунтоутворення в техногенних екосистемах // Наукові записки Держ. природознавчого музею НАНУ. – Львів, 2011. – Т. 27. – С. 89-94.
 • Рагуліна М.Є., Ісіков В.П. Syntrichia laevipila Brid. – новий вид моху для флори України // Чорноморський ботанічний журнал. – Херсон, 2012 – Т. 8 (2). – С. 241-244.
 • Л. Пікулик, М. Рагуліна Мохоподібні (Bryobionta) скельних виходів урочища Бубнище (Сколівські Бескиди) / // Біологічні студії. – 2013. – Т. 7, № 3. – С. 189-196.