Вибрані публікації

Наталія Вячеславівна Дзюбенко

 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М., Кучинська І.В., Башта А-Т.В., Пограничний В.О., Бучко В.В., Сеник М.А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Володимир Дідушицький і його музей // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення "Животный мир Советской Буковины (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 227-228.
 • Бокотей А.А., Горбань І.М., Дзюбенко Н.В. Зміни чисельності гніздових птахів басейну Верхнього Дністра протягом кінця ХХ – початку ХХІ століть // Подільський природничий вісник. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2010. – Вип. 1. – С. 29-49.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Влияние антропогенных факторов на птиц рыбоводных хозяйств бассейна Верхнего Днестра (Украина) // Проблемы изучения и сохранения позвоночных животных антропогенных водоемов. – Саранск, 2010. – С. 9-12.
 • Бокотей А., Дзюбенко Н., Перчук В. Лелеки, люди і енергетика: вирішення проблеми. – Львів, 2011. – 32 с.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Кучинська І.В. Біологічне різноманіття басейну Верхнього Дністра та проблеми його збереження. – Київ: Органік Прінт, 2011. – 72 с.
 • Bokotej A., Dziubenko N. Badania i ochrona bociana czarnego Ciconia nigra (L.) na Ukrainie // Roczniki Bieszczadzkie. – 2012. – T. 20. – S. 146-155.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Струс Ю.М. Попередні результати досліджень орнітофауни на ділянці Верхньодністровських Бескидів обраній для спорудження Смеречанської ВЕС // Птицы и окружающая среда. – Одесса, 2013. – С. 30-35.
 • Белоконь М.М., Дзюбенко Н.В., Белоконь Ю.С., Бокотей А.А. Молекулярно-генетические методы в изучении популяций черного аиста (Ciconia nigra) // Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 12.
 • Бокотей А., Дзюбенко Н. Освітня програма "Лелека". – Львів, 2014. – 66 с.
 • Бокотей А., Дзюбенко Н., Дмитренок М., Самусенко І. Охорона чорного лелеки в Україні та Білорусі. – Львів-Мінськ, 2014. – 26 с.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Климишин О.С., Черемних Н.М. Відродження виставкової діяльності ДПМ НАН України // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2014. – Вип. 30. – С. 59-68.
 • Дзюбенко Н.В. Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2014. – Вип. 30. – С. 209-2014.
 • Konovalov A., Kaldma K., Bokotey A., Brossault P., Chapalain F., Dmitrenok M., Dzyubenko N., Sellis U., Strazds M., Strenna L., Treinys R., Zielinski P., Vai U. Spatio-temporal variation in nestling sex ratio among the Black Stork Ciconia nigra populations across Europe // Journal of Ornithology. – 2015. – 156 (2) – Р. 381-387.