Захищені дисертації

Лабораторія таксономічних і хорологічних досліджень

     Сергієнко М.І. Фауна плоских и круглых червей водоплавающих, болотних птиц бассейна Верхнего Днестра. Захист 1969, за спеціальністю 097 - зоологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні вченої ради біологічного факультету Львівського державного університету ім. Ів.Франка (Львів).

     Меламуд В.В. Панцирные клещи Украинских Карпат. Захист 1989, за спеціальністю 03.00.08 - зоологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 016.09.01 при Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена (Київ). 

     Капрусь І.Я. Структура населення колембол (Collembola) як індикатор стану корінних і трансформованих лісів Українських Карпат. Захист 15.05.1995, за спеціальністю 03.00.16 – екологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 053.01.10 при біолого-хімічному факультеті Московського педагогічного державного університету (Москва, РФ); нострифікація російського диплому на засіданні спецради Дніпропетровського національного університету у 1996 р. 

     Сусуловський А.С. Фауна і систематика ґрунтових хижих нематод надродини Mononchoidea Палеарктики. Захист 27.05.1998, за спеціальністю 03.00.08 – зоологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 002.63.01 при Зоологічному інституті РАН (Санкт-Петербург, РФ); нострифікація російського диплому на засіданні спецради Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України у 2001 р. 

     Шрубович Ю.Ю. Формування населення грунтових ногохвісток (Collembola) урбанізованих екосистем м. Львова. Захист 19.06.2002, за спеціальністю 03.00.16 – екологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці). 

     Цалан Ю.В. Антропогенні трансформації угруповань колембол (Collembola) в заплавних лісах Закарпаття.Захист 5.07.2011, за спеціальністю 03.00.16 - екологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 при Інституті агроекології і економіки природокористування НАН України (Київ).

     Капрусь І.Я. Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти). Захист 19.02.2013, за спеціальністю 03.00.08 – зоологія, на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.153.01 при Інституті зоології НАН України (Київ).

     Гоблик К.М. Біотопна диференціація та індикаторне значення населення колембол Закарпатської низовини. Захист 29.12.2015, за спеціальністю 03.00.16 - екологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 при Інституті екології Карпат НАН України (Львів).

     Гуштан Г.Г. Формування орібатидних угруповань у лучних біотопах Закарпатської низовини. Захист 29.03.2017, за спеціальністю 03.00.16 – екологія, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.257.01 при Інституті екології Карпат НАН України (Львів).