Публікації

Євгенія Вадимівна Рукавець

 • Рукавец Е.В., Яворницкий В.И. Ногохвостки некоторых лесных экосистем Предкарпаться и Карпат // Труды ІХ Международного коллоквиума по почвенной зоологии (г. Москва, 23-26 августа 1985 г.). – М.: Наука, 1987. – С. 763.
 • Рукавец Е.В. К изучению ногохвосток в естественных экосистемах западноукраинского Полесья //Проблемы почвенной зоологии. Материалы XV Всероссийского совещания по почвенной зоологии (г. Москва, 17-21 ноября 2008 г.). – Москва: КМК, 2008. – С. 78-79.
 • Рукавець Є.В. Фауна колембол (Collembola) заповідних територій Західного Полісся // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.). Рівне, 2009. – С. 556-560.
 • Рукавец Е.В. Фауна ногохвосток в азональных экосистемах Полесской низменности (Украина) // Биогеография почв. ІІ-я Всероссийская конференция, посвященная 70-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Д.А. Криволуцкого (г. Москва, 28-30 сентября 2009 г.). Тезисы докладов. – Москва, 2009. – С. 71.
 • Рукавець Є.В. Таксономічний склад ногохвісток (Collembola) болотних екосистем Рівненського природного заповідника // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 733-736.
 • Рукавець Є.В. Таксономічний склад ногохвісток (Collembola) в лучних екосистемах Західного Полісся // Сучасні проблеми ентомології. Тези доповідей Ентомологічної наукової конфереренції, присвяченої 60-річниці Українського ентомологічного товариства (м. Умань, 12-15 жовтня 2010 р.). Київ: Колообіг, 2010. – С. 80-82.
 • Рукавец Е.В. Ногохвостки Национального парка «Цуманская Пуща» (Волынское Полесье) // Итоги полевого сезона – 2010. Материалы І региональной научной зоологической конференции, посвященной Международному году биоразнообразия (г. Брест, 14 декабря 2010 г.) . – Брест, 2010. – С. 26.
 • Рукавец Е.В. Материалы к фауне ногохвосток бассейна р.Стырь (Волынское Полесье, Украина) // Материалы ХVІ Всероссийского совещания по почвенной зоологии (г. Ростов-на-Дону, 4-7 октября 2011 г.). – Москва - Ростов-на-Дону, 2011. – С. 106-107.
 • Капрусь І.Я., Рукавець Є.В. Ценотична диференціація фауни і населення колембол (Collembola) на території Волинського Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць. – Луцьк, 2011. – №8. – С. 137-148.
 • Рукавець Є.В. Таксономічна та синекологічна характеристика асамблей ногохвісток болотних біотопів Волинського Полісся // Біологічні студії. – Львів, 2013. – Т. 7/3. – С. 48.
 • Рукавець Є.В. Фауна ногохвісток гігрофітних лук басейну р. Прип’ять // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Рівненського природного заповідника та 10-річчю Рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди» (м. Сарни, 3-5 липня 2014 р.). – Рівне: Овід, 2014. – С. 575-579.
 • Рукавец-Шапошникова Е.В. Луговая фауна коллембол Малого Полесья (Украина) // Проблемы почвенной зоологии. Материалы XVП Всероссийского совещания по почвенной зоологии, посвященного 75-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Д.А. Криволуцкого (г. Сыктывкар, 22-26 сентября 2014 г.). – Сыктывкар - Москва: КМК, 2014. – С. 184-186.