Публікації

Габріел Гаврилович Гуштан

 • Гуштан Г.Г., Крон А.А., Рошко В.Г., Меламуд В.В. Різноманіття та екологічні властивості панцирних кліщів (Acari: Oribatida) трансформованих лучних екосистем Закарпатської низовини // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2011. – Вип. 31. – С. 74-77.
 • Гуштан Г.Г., Крон А.А. Реакція угруповань панцерних кліщів (Acarina, Oribatida) на хронічний електромагнітний стрес // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали V регіональної конференції молодих вчених та студентів. 10 квітня 2012 р. – Ужгород, 2012. – С. 49.
 • Гуштан Г.Г., Капрусь І.Я., Рошко В.Г. Таксономічна структура населення орібатид (Acari: Oribatida) лучних біотопів Закарпатської низовини // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2013. – Вип. 34. – С. 70-75.
 • Гуштан Г.Г. Морфо-экологические типы панцирных клещей (Acari: Oribatida) луговых биотопов Закарпатской низменности // Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII. Международной научно-практической экологической конференции (г. Белгород, 6-11 октября 2014 г.). – Белгород: ИД "Белгород" НИУ БелГУ, 2014. – С. 84-85.
 • Гуштан Г.Г. Зоогеографическая структура фауны панцирных клещей (Oribatida) луговых биотопов Закарпатской низменности (Zoogeographical structure of mossmite (Oribatida) faunain the meadowhabitats of Transcarpathian Lowland) // Проблемы почвенной зоологии. Материалы XVII Всероссийского Совещания по почвенной зоологии, посвященного 75-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Д.А.Криволуцкого. – Москва: КМК. 2014. – С. 84-85.
 • Гуштан Г.Г. Антропогенні трансформації лучних угруповань орібатид (Acari: Oribatida) Закарпатської низовини // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2014. – Вип. 36. – С. 102-107
 • Гуштан Г.Г. Зоогеографічний аналіз фауни панцирних кліщів (Acari: Oribatida) лучних біотопів Закарпатської низовини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня заснування кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка "Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень. – Київ, 2014. – С. 48-49.
 • Гуштан Г.Г. Історія досліджень панцирних кліщів (Acari: Oribatida) лучних екосистем Палеарктики // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера "Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття. – Берегово, 2015. – С. 218-223.
 • Гуштан Г.Г. Орібатиди (Acari: Oribatida) заплавних лук Закарпатської низовини // Матеріали I(XII) Міжнародної наукової конференції молодих учених "Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів2015. – С. 31-33.
 • Гуштан Г.Г. Орібатиди (Acari: Oribatida) ксеротермних лук Закарпатської низовини // Матеріали другої міжнародної Науково-практичної конференції "Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 358-360.
 • Высоцкая С.О., Шахаб С.В., Гуштан Г.Г., Капрусь И.Я., Рошко В.Г. Панцирные клещи (Acari: Oribatida) гнезд мелких млекопитающих Закарпатья // ScienceRise. – Харків, 2015. – №6/1(11). – С. 22-30.