Вибрані публікації

 Катерина Миколаївна Данилюк

 • Данилюк К.М. Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz (Cruciferae) – новий адвентивний вид у флорі Українських Карпат // Український ботанічний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 599-602.
 • Данилюк К.М. Знахідка Allium carinatum L. (Alliaceae) на території регіонального ландшафтного парку "Надсянський” (Українські Карпати) // Український ботанічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 647-649.
 • Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Breb. (Poaceae) в Українських Карпатах // Український ботанічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 694-699.
 • Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae Juss.) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Український ботанічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 205-207.
 • Данилюк К.М. Рід Pedicularis L. (Orobanchaceae) в Українських Карпатах: хорологія // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства, 19-23 вересня 2011, Львів. – С. 41.
 • Тасєнкевич Л.О., Данилюк К.М. Гербарій Державного природознавчого музею НАН України у Львові // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum: [ред. Н.М. Шиян]. – К.: АльтерПрес, 2011. – C. 181-191.
 • Borsukevych L., Danylyuk K. Dry grasslands of Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & R.Tx. ex Klika & Hadač 1944 class of the Ukrainian Сarpathians: syntaxonomy and biodiversity // Abstracts of the 6th European Dry Grassland Meeting, 13-17 June 2011, Uman’. – P. 11.
 • Тасєнкевич Л., Калінович Н., Сорока М., Данилюк К. та ін. Рідкісні та зникаючі рослини Львівщини. – Львів: Бона, 2011. – 123 с.
 • Данилюк К.М., Борсукевич Л.М. Новий локалітет Pedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceaeв Україні // Український ботанічний журнал. – Київ, 2011. – № 6 – С. 805-809.
 • Данилюк К.М. Флора судинних рослин регіонального ландшафтного парку "Надсянський. – Київ: Наукова думка, 2012. – 119 с.
 • Borsukevych L.,Danylyuk К. The 20-years Succession changes of the grassland vegetation in the Regional Landscape Park "Nadsyanskiy” (the Ukrainian Carpathians) // The 21st Workshop of European Vegetation Survey.Vienna (Austria), 24–27 May 2012.
 • Danylyuk K. Rośliny synantropijne we florze roślin naczyniowych Nadsańskiego Regionalnego Parku Krajobrazowego (NRPK), Ukraina // Roczniki Bieszczadzkie. – Ustrzyki Dolne, 2013. – № 21 – S. 118-126.
 • Данилюк К.М. Рід Pedicularis L. (Orobanchaceae) в Українських Карпат: ключ для визначення // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції "Сучасна фітоморфологія”. Львів, 14-16 травня 2013 р. – С. 255-257.
 • Данилюк К.М. Історія вивчення флори Крайових і Зовнішніх Ґорґан // Біологічні студії. – Львів, 2014. – № 1. – С. 237-246.
 • Borsukevych L.,Danylyuk K.The coenology and ecology of Glyceria declinata Bréb. new species in flora of Ukraine // European vegetation survey. 23rd Workshop, Ljubljana (Slovenia), 8-12 May 2014. – Р. 102-103.