Бібліотечний фонд

     Основний фонд бібліотеки містить:

книги за зведеним українсько-російським алфавітом та іноземні книги латинським алфавітом (сучасні й стародруки, рідкісні та цінні видання з 1548 р. з графічними, декоративними елементами, рукописними власницькими записами, печатками, екслібрисами, автографами та дарчими написами відомих науковців);

- журнали та продовжувані видання з 1859 р., надруковані усіма європейськими мовами;

- автореферати і дисертації з 1960 р.;

- довідкові та бібліографічні видання ХIХ-ХХI ст.;

- різного роду картографічні матеріали (географічні, топограaфічні, історичні, спеціальні, а також плани міст, атласи, картограми тощо) з 1802 р.;

рукописні документи з 1819 р. (архівні, історичні документи родини Дідушицьких, рукописні книги та наукові статті, реферати науковців Галичини і прилеглих територій, звіти про наукову роботу музею у 1899-1939 рp. ("Sprawozdania z czynności Muzeum im. Dzieduszyckich”), статут, програма і звіти Ентомологічного товариства Галичини до 1937 р., звіти і листування Товариства охорони природи 1930-1940 р., книги відгуків відвідувачів музею з 1871 р. тощо);

Kronika domowa Dzieduszyckich- дипломи та відзнаки, якими були нагороджені фундатор і музей за наукову та громадську діяльність у 1856-1930 рр.

     Обмінний фонд бібліотеки, започаткований ще засновником музею, існував до 1939 р. У рамках книгообміну географія охоплювала видавництва, наукові установи, університети, товариства і бібліофілів Австрії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Франції, Чехії, Литви, Швейцарії, Румунії, Англії, США та ін. Від 1960 р., коли обмінний фонд було поновлено, він комплектується науковими публікаціями музею та передається за книгообміном партнерам профільних наукових установ України та зарубіжжя на підставі договорів про співробітництво. У наш час книгообмін є основним джерелом поповнення бібліотечних фондів.