Історія та сучасний стан

     Наукова бібліотека

     Наукова бібліотека Державного природознавчого музею НАН України є однією з найстаріших наукових бібліотек України природничого профілю. Вона була заснована на базі унікального зібрання родинної бібліотеки фундатора музею графа Володимира Дідушицького, відомої свого часу як «Поторицька бібліотека» (Poturzycka Biblioteka). У 1857 році Поторицька бібліотека була перенесена до Львова, у палац на вулиці Курковій. Її природнича частина була виокремлена і від 1870 року започаткувала бібліотеку музею. З того часу бібліотека розвивається відповідно до завдань і напрямів наукових досліджень установи. У 1909 році бібліотечний фонд музею нараховував понад 10 000 томів, головним чином, природничої літератури.

Кабінет В.Дідушицького (тепер - бібліотека)Центральний зал бібліотеки               Станом на кінець 2020 р. бібліотечний фонд складає 74809 примірників видань, у тому числі 36358 іноземними мовами. За своїм змістом – це наукова література природничого профілю, переважно біологічні науки, науки про Землю (геологія, географія, астрономія), аграрні (ґрунтознавство, рослинництво, ветеринарна медицина) та суміжні науки.

       Поряд з традиційними каталогами і картотеками бібліотека розпочала створювати електронний довідково-бібліографічний апарат, який дасть можливість здійснювати якісний і швидкий пошук необхідної літератури за такими параметрами, як автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа (книга, збірник, дисертація, автореферат, рукопис, журнал тощо). Станом на 1 січня 2017 р. електронний каталог бібліотеки музею містив повний список дисертацій та авторефератів науковців музею, алфавітний каталог нових надходжень з 2010 року, наукових статей співробітників музею з 2011 року. У 2012 р. розпочато створення електронної бази даних іноземних стародрукованих, рідкісних та цінних книг до 1939 р.

Правила користування бібліотекою