Наукові записки Природознавчого музею Львівського філіалу АН УРСР - Том 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Том 8 / 1960 (pdf).


БОТАНІКА

Коліщук В.Г., Малиновський К.А. Матеріали до характеристики фітоклімату високогір'я Українських Карпат // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.3-22.

У 1954-1957 рр. на полонині Квасывський Менчул (1250 м н.р.м) проводилися спостереження за температурою повітря і грунту, осіданнями і вологістю повітря, тривалістю сяйва сонця на трьох фітокліматичних пунктах. У статті розглянуті результати цих досліджень і дана характеристика окремих чинників клімату високогір'я Українських Карпат.

Завантажити pdf.


Амелін І.С. Лучна рослинність деяких сіл Свалявського району, Закарпатської області // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.23-35.

Літом 1955 р. обстежені луги сіл Чінадієво на р. Латориця, Керецькі і Березник, розташованих на р. Боржава. Обстежена місцевість знаходиться в межах Полонинського хребта і частково в межах Ужгород-Хустського хребта і Цирок-Боржавської міжгірської долини. У заплаві р. Латориця на околиці с. Чинадієво (абс. висота 100 м) розташовані на більш сирих ділянках заливні сінокоси, а на сухіших - заливні пасовища. По дрібних протоках і заплаві багато деревних, головним чином чагарникових зарослсй (переважають верби), особливо на сінокосах.

Завантажити pdf.


Мельничук В.М. Рід Fissidens бріофлори України // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.36-56.

В результаті критичної опрацювання колекцій роду Fissidens з території Української РСР в гербаріях Львова, Києва і Ленінграда був уточнений інвентар видів роду бріофлори України : види F. crassipes і F. bambergeri, як помилково вказані, були, виключені з переліку, F. arnoldii приводиться уперше для України, описано дві нові форми F. bryoides (fo. curviseta п. f. і fo. crassemarginata n. f.) і один новий вид Fissidens marginatulus.

Завантажити pdf.


ЗООЛОГІЯ

Палій В.Ф. Еколого-фауністичні комплекси земляних блішок (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Українських Карпат і Прикарпаття // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.57-69.

Шляхом обробки зібраних матеріалів, колекцій і літературних джерел встановлено, що в Карпатах і Прикарпатті виявлено 196 видів земляних блішок. Це число видів слід вважати високим: в Західній Європі відомий 261 вид, в середній частині України - близько 150. З 196 видів переважна більшість - 164 (82%) - відноситься до рідкісних комах, 15 видів - масові.

Завантажити pdf.


Кулаківська О.П. Паразити верхів'я р. Пруту // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.70-82.

Протягом 1956-1957 рр. досліджено 343 екземпляри риб верхів'я р. Пруть. Зараженими паразитами виявилося 86,3% риб. Виявлено 71 вид паразитів. 4 види паразитів уперше відмічено для України, 2 види для Радянського Союзу. У міру збільшення крутизни спаду річки і швидкості течії зменшується кількість паразитів, особливо в тих групах, цикл розвитку яких відбувається за участю проміжних хазяїв і паразитів, що локалізуються на поверхні шкіри. Для окремих видів паразитів відзначається зменшення їх із заходу на схід.

Завантажити pdf.


Здун В.І. До фауни молюсків Закарпаття // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.83-95.

Вивчення малакофауны Закарпаття ми проводили в липні - серпні 1948 р. і літом 1953-1954 рр. Всього виявлено 82 види молюсків (53 види наземних і 29 видів прісноводих), що відносяться до 24 родин. Якісне і кількісне обстеження різних біотопів показало, що кожен з них має свій комплекс молюсків.

Завантажити pdf.


Загайкевич І.К. Рідкісні та маловідомі види жуків-усачів (Coleoptera, Cerambycidae) // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.96-103

У статті наведено 62 рідкісні і маловідомі для України видів жуків-вусачів. Знаходження на Україні дуже рідкісного виду Pseudosphegestes cinereus Cast, et Gory, не вказаного раніше для фауни СРСР, а також вусача Asias ephippium Stеv. et Dаlm., вимагають підтвердження. Уперше на території УРСР виявлені: Роgonochaerus caucasicus Gan gib. і Theophilea cylindricollis Pic.

Завантажити pdf.


Абелєнцев В.І., Рудишин М.П. До екології сірого хом'ячка // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР.- Львів, 1960. - 8 - С.104-119.

В результаті стаціонарних і експедиційних досліджень, проведених в 1949-1957 рр., встановлено, що впродовж року сірий хом'як заселяє різні стации, найбільшої щільності досягає на посівах зернових культур (пшениця, ячмінь, овес та ін.), а також на багаторічних травах. На просапних культурах (буряк, картопля) щільність його заселення збільшується восени, коли більшість полів оброблена.

Завантажити pdf.


Черкащенко М.І. Значення мишовидних гризунів в живленні сови вухатої // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.120-123.

У статті приведені результати аналізів 1615 погадок сови вухатої, зібраних в розрідженому сосновому лісі зблизька с. Заліці. Тернопільської області, в червні 1958 р. і в травні 1959 р. Аналіз погадок показав, що домінуючим видом в харчовому раціоні сови вухатою є сіра полівка (Microtus arvalis Pall.), кількість залишків якої коливається від 84,6 до 91,6%. У значно меншій кількості сова знищує жовтогорлу лісову і польову мишей, полівку-економку і інших.

Завантажити pdf.


ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

Балабай П.П. До вивчення птераспід нижнього девону Поділля. Повідомлення 2. // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.124-133.

У подільському нижньому девоні (олдреді) можна виділити три зони, які завдяки пологому падінню шарів девону зі сходу на захід поступово оголюються при просуванні в тому ж напрямі. 1 зона (мал. 2) характеризуєтьсяPt. lerichei Zych (s. Brotzen), Pt. major Zych, Brachipteraspis heintzi Вrоtz., II зона - PtPt. major Zych. и Pt. elongata Zych. і III зона - Pt. major Zусh, Pt. elongata Zусh, Pt. longirostra Zych. и Brachipteraspis latissima Zych.

Завантажити pdf.


Темнюк Ф.П. Літологічна і фауністична характеристики нижньоолігоценових відкладів межиріччя Уж-Латориця-Віча // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.134-140.

Карпатська складчаста область характеризується непостійністю комплексів опадів, що її складають. Фаціальні зміни порід особливо добре простежуються вкрест простягання Карпат. Нижньолігоценовий комплекс відкладень в Ужок-Дуклянській зоні представлений літологічною різницею, що різко відрізняється, від аналогічних за віком порід північного схилу Берегових Карпат. Породи ці, що залягають вище за невелику пачку типових менілитових сланців, називаються ужокськими шарами. У них є фауна молюсків латторфського ярусу: Cardium lukovichi Ruсhin, Meretrix (Cardiopsis) incrassata Sоw.

Завантажити pdf.