Оголошення

ПРОТОКОЛ № 6

засідання вченої ради державного природознавчого музею НАН України

PDF


Наказ

Про затвердження переліку учасників конкурсу

на заміщення вакантних посад

PDF


Оголошення

про заміщення вакантних посад

     Державний природознавчий музей НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 • завідувача відділу біосистематики та еволюції;
 • старшого наукового співробітника відділу біосистематики та еволюції;
 • провідного інженера відділу музейного документування біоресурсів.

     Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду завідувача відділу:

 1. Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) в галузі природничих наук;
 2. Не менше п’яти років досвіду наукової роботи;
 3. Володіння сучасними методами природничої музеології, фондової та експозиційної діяльності;
 4. Не менше 10 публікацій за останні п’ять років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

     Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого наукового співробітника:

 1. Наявність наукового ступеня не нижче доктора філософії (кандидата наук) в галузі природничих наук;
 2. Не менше п’яти років досвіду наукової роботи;
 3. Володіння сучасними методами природничої музеології, фондової та експозиційної діяльності;
 4. Не менше 5 публікацій за останні п’ять років, та/або патентів.

     Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду провідного інженера:

 1. Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня;
 2. Володіння знаннями з програмування баз даних природничих музейних колекцій, розробки веб-сайтів та основними принцами науково-фондової та виставкової діяльності.
 3. Наявність наукових публікацій.

     Перелік необхідних документів:

 1. письмова заява на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копія документа, що посвідчує особу;
 3. заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;
 4. автобіографія;
 5. копія трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмова згода на обробку персональних даних.

     Претенденти, які працюють в Державному природознавчому музеї НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі.

     Документи подаються особисто або надсилаються поштою до 25 березня 2021 року за адресою: 79008, м. Львів, вул. Театральна, 18, тел. 235-69-17. За додатковою інформацією звертатись до старшого інспектора Павлів І.М.