Оголошення

Наказ

Про затвердження переліку учасників конкурсу

на заміщення вакантних посад

PDF


Оголошення

про заміщення вакантних посад

     Державний природознавчий музей НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 • завідувача відділу біосистематики та еволюції;
 • старшого наукового співробітника відділу біосистематики та еволюції;
 • провідного інженера відділу музейного документування біоресурсів.

     Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду завідувача відділу:

 1. Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) в галузі природничих наук;
 2. Не менше п’яти років досвіду наукової роботи;
 3. Володіння сучасними методами природничої музеології, фондової та експозиційної діяльності;
 4. Не менше 10 публікацій за останні п’ять років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

     Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого наукового співробітника:

 1. Наявність наукового ступеня не нижче доктора філософії (кандидата наук) в галузі природничих наук;
 2. Не менше п’яти років досвіду наукової роботи;
 3. Володіння сучасними методами природничої музеології, фондової та експозиційної діяльності;
 4. Не менше 5 публікацій за останні п’ять років, та/або патентів.

     Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду провідного інженера:

 1. Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня;
 2. Володіння знаннями з програмування баз даних природничих музейних колекцій, розробки веб-сайтів та основними принцами науково-фондової та виставкової діяльності.
 3. Наявність наукових публікацій.

     Перелік необхідних документів:

 1. письмова заява на ім’я директора про участь у конкурсі;
 2. копія документа, що посвідчує особу;
 3. заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;
 4. автобіографія;
 5. копія трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмова згода на обробку персональних даних.

     Претенденти, які працюють в Державному природознавчому музеї НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі.

     Документи подаються особисто або надсилаються поштою до 25 березня 2021 року за адресою: 79008, м. Львів, вул. Театральна, 18, тел. 235-69-17. За додатковою інформацією звертатись до старшого інспектора Павлів І.М.