Малакологічний фонд

     Малакологічний фонд музею складається із сухих черепашок та мушель наземних, прісноводних і морських молюсків (Gastropoda та Bivalvia), що репрезентують малакофауну України та частково інших територій. Одиниця зберігання – коробка з черепашками, зібраними в одному місці в певний час.

     Основа малакологічного фонду музею була закладена наприкінці XIX ст. Й.Бонковським, колекція якого репрезентує наземну та прісноводну малакофауну тодішньої Галичини (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області України та південно-східна Польща).

     У малакологічному фонді зберігаються також деякі матеріали, зібрані А.Січем, В.Полінським, Ю.Полянським, В.І.Здуном та ін. У 1940 р. до науково-допоміжного фонду музею була також передана колекція молюсків з музею Наукового товариства ім. Т.Шевченка.

     В останні роки колекція молюсків активно поповнюється зборами науковців музею та матеріалами, безкоштовно переданими зоологами (професіоналами та любителями) з різних регіонів України. До колекції наземних молюсків особливо великі обсяги матеріалу надійшли з Криму, Донецької височини та прилеглих до неї територій. Це було пов’язано передусім з багаторічними дослідженнями наземної малакофауни степової зони України.

     У 1998-2005 роках працівниками лабораторії малакології було проведено переінвентаризацію і наукову ревізію матеріалів малакологічного фонду. За результатами проведеної ревізії підготовано 2 каталоги та низку статей.

     Сучасний малакологічний фонд містить 3 підрозділи: "Черевоногі наземні", "Черевоногі водні" та "Двостулкові", всередині яких матеріал розміщено в систематичному порядку.

Куратор малакологічного фонду - Гураль-Сверлова Н.В.

Зберігач малакологічного фонду - Гураль Р.І.

 

Каталоги

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4. Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с. – ISBN 978-966-02-6323-9 (Вип. 4).

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Каталог колекції наземних молюсків Державного природознавчого музею НАН України [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-land-molluscs.php – 17.03.2020. – 227с. – ISBN 978-966-02-9237-6 (електронне видання).