Yavanna stebaevae Shrubovych, Rusek & Bernard, 2012

Номенклатурні типи Protura

Голотип: № 27.1, самець.

Паратипи: №№ 27.1, 27.3, три самки.

Місцезнаходження та колекторські дані: Росія, Хакасія, Західні Саяни, Таштипський р-н, хребет Маниш, тайга, у підстилці під Pinus cembra; збори С. Йорданського від 12.08.1989.

Публікації: Shrubovych, Rusek, Bernard 2012: p. 16, figs. 85-102.