Zenaspis podolica (Balabai, 1962)

Номенклатурні типи Agnatha

Лектотип: BP.37 (старий номер 17538); ядро пошкодженого щита, без дистальної частини лівого рога.

Місцезнаходження, вік, горизонт та колекторські дані: околиці Городниці, Городенківський р-н, Івано-Франківська обл. (Поділля); ранній девон, пізній лохков, або ранній прагій; устечківська, або нижня частина хмелівської світи дністерської серії; ймовірно збори В.Зиха, дата збору невідома.

Публікації: Балабай 1962: фіг. 4; Войчишин 1998a: табл. 39, фіг. 1; Voichyshyn 2006b: Pl. 1, fig. 1; Voichyshyn 2011: fig. 93A.

Примітки: мірна лінійка на фото = 1 см.