Колекції палеозоологічного фонду

     Колекція «Іхтіофауна девону» містить рештки панцирних безщелепних та риб девону, головним чином, з Поділля.

     Колекція «Кісткові риби» містить рештки кісткових риб, в основному, третинного періоду з Прикарпаття.

     Колекція «Зуби акул» представлена зубами хрящевих риб крейдового періоду (головним чином із заходу України) та кайнозою (переважно з донних відкладів північної частини Тихого океану).

     Колекція «Хребетні мезозою» представлена кістками та зубами амфібій і рептилій (морських ящерів), зібраних у Польщі, Україні та у Саратовській губернії Російської Федерації.

     Колекція «Бурштини з включеннями» налічує кілька десятків решток, переважно комах, палеогенового віку, зафіксованих у бурштині з узбережжя Балтики (Гданськ, Польща).

     Колекція «Плейстоценові хребетні» містить частини скелету і окремі кістки представників фауни ссавців, головним чином із заходу України.