Viburnum swoszowicianum Iljinskaja, 1962

Номенклатурні типи палеоботанічної колекції

Голотип: № ПБ-N-29, старий № 13561; листок.

Місцезнаходження, вік та колекторські дані: Польща, Малопольське воєводство, с. Свошовіце; неоген, баденій; збори Л. Цейшнера з першої половини 19 ст.

Публікації: Unger 1849, p. 6, Ceanothus polymorphus A.Braun - T. XIV, f. 17; Мчедлишвили 1956, c. 97, Cinnamomum polymorphum (A.Braun) Heer.; Ильинская 1962, c. 105, табл. X, фиг. 5; Ильинская 1964, c. 139, табл. IV, фиг. 3, 3a, табл. VII, фиг. 7.