Diospyros brachysepala A. Braun, 1845

Номенклатурні типи палеоботанічної колекції

Неотип: № ПБ-N-35, старий № 13552; листок.

Місцезнаходження, вік та колекторські дані: Польща, Малопольське воєводство, с. Свошовіце; неоген, баденій; збори Л. Цейшнера з першої половини 19 ст.

Публікації: Unger 1849, p. 5, T. XIV, f. 15; Мчедлишвили 1956, c. 97; Ильинская 1962, c. 105, табл. X, фиг. 4; Ильинская 1964, c. 138, табл. III, фиг. 8, табл. VII, фиг. 5.

Примітки: Зображений Ф. Унгером зразок Diospyros brachysepala, що раніше був описаний А. Брауном, І.О. Ільїнська пропонує вважати типом виду.