Carpinus zeuschneri Iljinskaja, 1962

Номенклатурні типи палеоботанічної колекції

Голотип: № ПБ-N-5, старий № 5/5A-13547в; плодова обгортка.

Місцезнаходження, вік та колекторські дані: Польща, Малопольське воєводство, с. Свошовіце; неоген, баденій; збори Л. Цейшнера з першої половини 19 ст.

Публікації: Unger 1849, p. 4, Carpinus macroptera Brongniart - T. XIII, f. 8; Мчедлишвили 1956, c. 97, Phyllites sp.; Ильинская 1962, c. 108, табл. X, фиг. 7; Ильинская 1964, c. 131, табл. III, фиг. 1, табл. VI, фиг. 3.