Гербарій несудинних рослин

     Гербарій несудинних рослин музею (Algae, Mycophyta, Lichenophyta, Bryophyta) включено в "Індекс бріологічних гербаріїв світу" (Bryophytorum Bibliotheca, 1976).

      Колекція Algae (водорості) зібрана на узбережжі Чорного моря у 1966-1968 роках.

      Колекція Мycophyta (гриби) містить засушені, в основному, шапинкові гриби, зібрані і визначені у 1970-1976 роках на території Львівщини К.О.Уличною.

      150 одиниць зберігання колекції Lichenophyta (лишайники) складають старі збори із західних областей України й Польщі з відсутньою датою збору. 65% колекції складають збори 1949-1971 років із західних областей України. Переважну частину цих матеріалів зібрав і опрацював М.П.Слободян.

     Колекція Bryophyta (мохоподібні) становить 95% від загальної кількості основного фонду гербарію несудинних рослин. Колекція розділена за систематичною ознакою на три частини:

  • Hepaticae (печіночники) включає зразки, більша частина яких була зібрана і опрацьована К.О.Уличною з території Івано-Франківщини. У колекцію включені ексикати з колекції Ліндберга, отримані по обміну з Фінляндії (Гельсінський університет).
  • Sphagnidae (сфагни), в основному, зібрані на Івано-Франківщині і визначені К.О.Уличною.
  • Bryidae (брієві мохи) становить найбільшу частину гебарію несудинних рослин. Основна частина колекції - збори 1960-1980 років К.О.Уличної, В.М.Мельничука і М.П.Слободяна з території західних областей України, а також з Криму та Росії (Алтай і Приморський край). Деяку частину гербарію складають ексикати та дублетні зразки, одержані по обміну з інших гербаріїв. Гербарій майже повністю представляє видовий склад цієї групи рослин України.

Зберігач гербарію несудинних рослин - Рагуліна М.Є.